Nieuwspagina 2
Over onsWat wij biedenNieuwsSlagingskansContact

 

[Home][Nieuws][Nieuwspagina 2]

 

persbericht Paraclub Flevo

 
Bron: http://www.paraclub.nl/nieuwsdetail.aspx?PageId=08f02cb0-ccb9-4de8-806c-64fd535f7489

Paraclub Flevo, nog in Oktober 2008 organisator van de Nederlands Kampioenschappen Precisiespringen, is door onbehoorlijk optreden van de Luchtverkeersleiding Nederland genoodzaakt geweest om afgelopen zaterdag 10 Januari 2009 een bijzondere algemene ledenvergadering in te lassen omtrent de ontbinding van de parachutespring activiteiten.

Het bestuur heeft van de leden toestemming gekregen dit onvermijdbare traject in te zetten. Het zal nog ongeveer een jaar duren voor dat de activiteiten van de club volledig kunnen worden stopgezet.  

Het is gedwongen stopzetten is  tot stand gekomen door een tweeledige oorzaak:

1.       Het niet meer kunnen en willen accommoderen van de paravluchten door de LVNL verkeersleiders.
2.        Door de beperkte gegeven hoogte is er geen mogelijkheid om voldoende inkomsten te genereren met het opleiden van jonge mensen, of het maken van duosprongen de zogenaamde tandemsprongen.
Het gevolg daarvan is dat de kosten aan vliegtuig en hypotheek van het clubgebouw op den duur niet meer kunnen worden voldaan en een faillissement zou volgen.
Toelichting:
  • De LVNL, het belangrijkste adviesorgaan aan de Inspectie Luchtvaart van het ministerie van V&W, LVNL (ZBO)vertegenwoordigers hebben ons medegedeeld dat met name de jongere verkeersleiders de complexiteit van het huidige vliegverkeer niet kunnen combineren met de 10 tot 20 paravluchten per weekenddag van Paraclub Flevo.
  • Op 26 Maart 2008 is er een brief gekomen van LVNL die de beperking van het parachutespringen oplegde per 1 april 2008, iets wat een onbehoorlijke mededeling is, zo is geconcludeerd door de nationale ombudsman.
  • De mededeling betekende een onmiddellijke, sterke inkomstendaling voor PCF.
  • De onbehoorlijke opstelling ( lees citaat rapport Nationale Ombudsman) van de LVNL maakt de beslissing extra pijnlijk en betreurenswaardig:
  • De vluchten naar en van Schiphol vliegen steeds lager over Flevoland en maken daarbij gebruik van de luchtlagen op 2 km hoogte.
  • PCF leden beoefenen hun sport van hoogtes tot 3 kilometer en zijn sinds april 2008 gelimiteerd tot maximaal 1800 meter hoogte.

Achtergrond:Het Kabinet geeft Schiphol toestemming het groeien in het aantal vluchten van 400.000 tot  600.000 in 2020.
Paraclub Flevo heeft altijd het belang ingezien van de groei van Schiphol en heeft zich in de loop der jaren geschikt in de rol die het haar toebedeeld kreeg. De verzoeken vanuit de Luchtverkeersleiding Nederland  werden altijd doorgevoerd en ingewilligd en de club zag het nut in van samenwerken en kijken naar mogelijkheden om “het beste voor beiden” te realiseren.

Na de mededeling door LVNL zijn er gesprekken geweest tussen het ministerie van V&W, LVNL en Paraclub Flevo.
Paraclub Flevo heeft in diverse gesprekken met LVNL en het ministerie van V&W, alternatieven geboden om het parachutespringen op andere manieren en zelfs eventueel andere locaties mogelijk te maken. Alternatieven die beiden ruimte zouden moeten geven, alternatieven die door algemeen vliegend Nederland “zeer voor de hand liggend” en als “goed alternatief” worden bestempeld, werden zonder duidelijke argumentatie door de Luchtverkeersleiding Nederland van de hand gedaan.
Bijvoorbeeld: verzoeken om een luchtkolom van 5 bij 5 km in te stellen boven het landingsgebied zijn door de LVNL zonder duidelijke redenen afgewezen.
Conclusie:
De Parachutisten moeten weg uit Flevoland, ondanks dat zij bereid waren zich wederom aan te passen en daar zelfs alternatieve mogelijkheden toe aandroegen. Jaarlijks heeft PCF een maatschappelijke rol  in de vorm van: unieke sporten en activiteiten toegankelijk maken voor de maatschappij en vooral in de zomer vele evenementen van waarde toevoegen met luchtshows.

Gevolg:
Om dat voor te zijn hebben de leden afgelopen zaterdag besloten om het bestuur volmacht te geven tot een gecontroleerde afbouw van de activiteiten van de club.
Wel zal de club nog evenementen en springdagen organiseren met een ingehuurd vliegtuig op alternatieve locaties om de leden de tijd te geven emotioneel afscheid te nemen van de club en om lopende opdrachten correct af te handelen. Tevens loopt er nog een onderzoek naar het onbehoorlijk optreden van de Luchtverkeersleiding Nederland door de Nationale Ombudsman.
 Feiten:
  • Paraclub Flevo is gestart in augustus 1974
  • Een van de oprichters was Johan Bronsveld.
  • Structurele springactiviteiten zijn gestopt per 11 januari 2009 (34,5 jaar) door Johan Bronsveld die de laatste sprong heeft gemaakt  uit de PH-PCF op de dropzone aan de Vogelweg.
  • De leden van PCF maken jaarlijks zo’n 8000 sprongen en leidt jaarlijks 200 overwegend jonge mensen op tot sportparachutist.

[1][2][3]

Copyright (c) 2009 Airdemo.nl / All rights reserved.

webmaster@airdemo.nl